Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Regulamin biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i rodzice.
 2. Biblioteka pracuje wg harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.
 3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia wypożyczalni.
 4. Książki wypożycza uczeń osobiście.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (na okres 2 tygodni).
 6. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 7. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
 8. Wypożyczone książki należy szanować.
 9. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 10. Kasety audiowizualne, płyty CD wypożyczane są wyłącznie nauczycielom.
 11. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu prosić o przedłużenie terminu.
 12. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 15. W przypadku odejścia ze szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 16. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść w miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 17. Znajdujący się w bibliotece sprzęt ICM wykorzystany może być po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz przestrzeganiu zasad jego wykorzystania, określonych w odrębnym regulaminie.