Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Regulamin świetlicy

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

informacja dla rodziców

 1. Świetlica jest czynna w godzinach: 645 – 1600.
 2. W świetlicy mogą przebywać dzieci z klas I-III oraz dzieci z klas starszych, które oczekują na następne zajęcia lub autobus.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełniona karta zgłoszenia.
 4. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy w innych godzinach niż zapisanych w karcie tylko w formie pisemnej.
 5. Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do świetlicy i zgłosić swoją obecność u nauczyciela świetlicy.
 6. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u nauczyciela świetlicy.
 7. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło swojej obecności w świetlicy.
 8. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 9. Nauczyciele świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów. Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać nauczycielom świetlicy pisemnie.
 10. Jeśli dziecko zniszczy jakąś rzecz, rodzic ma obowiązek ją naprawić, odkupić lub pokrywa koszty naprawy.
 11. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu, bez pozwolenia nauczyciela.
 12. Za zaginione przedmioty przyniesione z domu nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
 13. Dziecko zobowiązane jest posiadać obuwie na zmianę. W przeciwnym razie dziecko w świetlicy pozostaje bez obuwia.
 14. Uczeń ma obowiązek stosować się do obowiązującego Regulaminu świetlicy.
 15. Liczymy na owocną współpracę rodziców w pozyskiwaniu materiałów i środków do pracy z dziećmi (wyprawka).