Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Zasady ogólne:

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej udostępnia nauczycielom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę i skaner w celach edukacyjnych.
 2. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

Zasady szczegółowe:

 1. Użytkownik ma prawo:
  • Korzystać z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 2. Użytkownik ma obowiązek:
  • Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego ICIM.
  • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz uszkodzeniach mechanicznych.
  • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
  • Okrycie wierzchnie zostawić w szatni.

 3. Użytkownikowi nie wolno:
  • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
  • Korzystać z nielegalnych płyt CD-ROM.
  • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
  • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
  • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy sytemu.
  • Wchodzić na czat, gadu-gadu, ixc, skąpe.

W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.