Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Aktywna Tablica            W roku szkolnym 2022/2023, po złożeniu wniosku do organu prowadzącego, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, rozpoczęła udział w projekcie rządowym „Aktyna Tablica”, aby realizować zadania współczesnej, nowoczesnej szkoły.

           Do najważniejszych z nich należą: rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, wyrównywanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dążenie do unowocześniania szkoły.

         Program Aktywna Tablica, który realizowany jest w naszej szkole, pomaga uczniom oraz nauczycielom swobodnie poruszać się w nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijać do tego potrzebne kompetencje. Pozwolił również wyrównywać szanse edukacyjne uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.

        Głównym celem było zaopatrzenie możliwie największej liczby sal lekcyjnych oraz zabezpieczenie wszystkich zajęć specjalistycznych w pomoce terapeutyczne z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zakupiono programy multimedialne i narzędzia terapeutyczne, laptopy, tablety, tablice interaktywne,  które obecnie służą rozwijaniu kompetencji kluczowych w pracy z uczniami na zajęciach specjalistycznych:

- zajęciach rewalidacyjnych z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

- zajęciach logopedycznych

-  zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,

- zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych,

- zajęciach terapii pedagogicznej

- zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki

 

Zrealizowane zadania programu:

1. Wyznaczenie koordynatora i zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu rządowego „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie.

2. Uczestniczenie 6 nauczycieli naszej szkoły w cyklu szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. 

3. Szkolenia on-line na platformie CK Vulcan: 

 • Jak pracować metodą projektu z wykorzystaniem narzędzi TIK?
 • Jak nie zgubić dziecka w sieci, czyli kreatywne wykorzystanie zasobów Internetu 
 • Organizacja PPP z wykorzystaniem skutecznych narzędzi do pracy online
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK
 • „Małe, a cieszy” –  przegląd drobnych, a użytecznych narzędzi elektronicznych wspierających tradycyjny proces nauczania
 • Wybrane narzędzia TIK do efektywnej pracy z uczniami ze SPE
 • Innowacyjne lekcje - Programy eduSensus z wykorzystaniem monitora interaktywnego

4. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie. 

5. Udział w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

6. Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

7. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach oraz na zajęć specjalistycznych. 

8. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK,  przykładów dobrych praktyk.

9. Udostępnianie konspektów, scenariuszy lekcji, jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK  na stronie szkoły.

 

Wnioski z pracy w projekcie:

 • Zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK
 • Udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im pracę podczas samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Osiąganie wcześniej zamierzonych celów terapeutycznych i edukacyjnych
 • Praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki
 • Prezentacja łatwo dostępnych materiałów online

          Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując programy multimedialne?

 • zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów,
 • dużo większą różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji dzięki programom multimedialnym oraz platformom edukacyjnym,
 • dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie,
 • możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
 • możliwość wykorzystania obrazów graficznych, zdjęć i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej,
 • łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób.

Sieć TIK - Dobre Praktyki - materiały nauczycieli

 

W ramach szkolnej i międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli w zakresie stosowania TIK "Dobre Praktyki" możecie Państwo, skorzystać z zamieszczonych poniżej scenariuszy i konspektów.

 

Wszystkim uczestnikom, bardzo dziękuję za udział w spotkaniach, wymianę doświadczeń oraz wspaniałą atmosferę w trakcie wspólnej pracy.

 

                      Opracowała: Ewa Raczyńska – Koordynator projektu „Aktywna Tablica”

 

Pliki:

 Konspekt lekcji w klasa 1a z użyciem TIK

Scenariusz lekcji w klasa 2a z użyciem TIK

Scenariusz zajęć- w klasie 2b z użyciem TIK

Konspekt lekcji w klasa 3a z użyciem TIK

Zajęcia otwarte - lekcja powtórzeniowa. Utrwalenie tabliczki mnożenia i zasad ortograficznych z użyciem aplikacji Kahoot klasa3

Scenariusz zajęć z matematyki z użyciem TIK w kl.4 a

REWALIDACJA W FORMIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

Scenariusz - Zajęcia rewalidacyjne w formie logopedii z wykorzystaniem środków TIK